Flow Mentaalivalmennus
Valmennamme ihmisiä ja yrityksiä henkiseen hyvinvointiin ja menestykseen

Kun yrityksessä tarvitaan muutosta, uusia tuulia ja uutta strategiaa, täytyy vanhoista ajattelumalleista luopua – ainakin jossain määrin. Tekemällä samoja asioita samalla tavalla, voimme saavuttaa ainoastaan samanlaisia tuloksia. Mikäli haluamme saada aikaa muutosta, jonkin asian täytyy muuttua.

Muutokset ja uudenlaiset strategiat edellyttävät luovaa ajattelua ja toimintaa.

Luovuus ja luovat strategiat -valmennus opettaa osallistujille kuinka päästä luovaan mielentilaan, kuinka käynnistää luomisprosessi tietylle tavoitteelle tai tarkoitukselle sekä kuinka luoda selkeä suunnitelma tämän tavoitteen tai tarkoituksen toteuttamiseksi.

Valmennuksessa käydään läpi nk. Disney-malli, jota Walt Disney on käyttänyt menestyksekkäästi tuottaessaan maailmalle mm. lukuisia menestyselokuviaan ja –tuotteitaan. Valmennus on omiaan kaikille, jotka haluavat oppia ideoimaan, luomaan ja toteuttamaan käytännöllisesti katsoen mitä tahansa. Valmennuksessa opittavaa mallia voi soveltaa esimerkiksi yritysten strategiatyöhön, tuotteiden ja palveluiden luomiseen sekä oman elämänsä suunnitteluun. Valmennuksesta hyötyvät kaikki ihmiset, jotka etsivät uusia tarkoituksenmukaisempia ja tehokkaampia tapoja toimia saavuttaakseen päämääränsä.

Valmennuksessa hyödynnetään mm. NLP-tekniikoita ja harjoituksia, joiden avulla osallistujat oppivat pääsemään tarkoituksenmukaisiin mielentiloihin luomis-, suunnittelu- ja toteuttamisprosessien eri vaiheissa.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Tunnetilojen ankkurointi
  • Tarkoituksenmukaisiin tunnetiloihin pääseminen
  • Tavoitteiden asettaminen
  • Disneyn luomismalli
  • Suunnitelman toteuttaminen

Valmennuksen jälkeen osallistujilla tulee olemaan taidot ja valmiudet luomisprosessin hallintaan ja toteuttamiseen elämänsä eri tilanteissa.

Valmentajana toimii Hannu Pirilä, eMBA, Licensed Master Trainer of NLP for BusinessTM, Licensed NLP Coaching TrainerTM

Yritysvalmennustemme hintaesimerkkejä löydät täältä.

Kun haluat tilata yrityksellesi valmennuksen tai kun haluat saada lisää tietoa, ota yhteyttä:
info@mentaalivalmennus.fi
tai 050 66281