Flow Mentaalivalmennus
Valmennamme ihmisiä ja yrityksiä henkiseen hyvinvointiin ja menestykseen

Ajankäytön ja stressinhallinnan valmennus

We didi it!Kuinka työskennellä tehokkaasti ilman stressiä? Miten saavuttaa juuri niitä tuloksia, joilla on eniten merkitystä?

Tuloksia voi hyvin saavuttaa ilman stressiä ja ylikuormitusta. Itse asiassa, stressin ja ylikuormituksen välttäminen ovat pitkäaikaisen suorituskyvyn perusedellytyksiä.

Flow Mentaalivalmennuksen ajankäytön ja stressinhallinnan valmennusta voidaan toteuttaa sekä ryhmävalmennuksena että henkilökohtaisena valmennuksena. Organisaatiotasolla selkeintä on yleisesti ottaen pitää ensin kaikille yhteinen ryhmävalmennus, jonka jälkeen halukkaille tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen valmennukseen.

Valmennukset ovat räätälöitävissä varsin monipuolisesti yrityskohtaisesti ja niissä keskitytään erityisesti käytännössä toimiviksi todettuihin ratkaisuihin, ei niinkään teoriaan ja olettamuksiin.

Valmennuksissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • burnout, boreout ja flow – mitä ne ovat?
  • työn tavoitteet ja niiden selkeä määrittely
  • tavoitteiden arvottaminen niiden tärkeyden perusteella
  • Eisenhowerin matriisin ymmärtäminen ja hyödyntäminen
  • itsensä tunteminen ja itsensä johtaminen

Valmennusten jälkeen osallistujilla on käytössään selkeitä työvälineitä ja tekniikoita ajankäytön ja stressinhallinnan tehostamiseksi, jotka he voivat ottaa käyttöönsä välittömästi.

Valmentajana toimii Hannu Pirilä, eMBA, Licensed Trainer and Master Practitioner of NLPTM, Licensed NLPTM Coach, Licensed Business Master Practitioner of NLPTM