Flow Mentaalivalmennus
Valmennamme ihmisiä ja yrityksiä henkiseen hyvinvointiin ja menestykseen

Mitä on NLP?

Seuraavat NLP:n peruskurssimme ovat:

23.-29.9.2024 Helsingissä

HAE MUKAAN KURSSILLE

 

Mitä on NLP? Mitä on NLP-menetelmä?

NLP on oppi siitä, kuinka prosessoimme informaatiota ja kuinka se vaikuttaa käyttäytymiseemme. Hyödyntämällä NLP-tekniikoita voit kontrolloida sitä, kuinka ajattelet: Voit hallita tapaasi ajatella jotain asiaa, mieltämiäsi ääniä ja kuvia sekä luoda tunnetiloja ja käyttäytymismalleja.

Oppimalla muuttamaan ajatuksiasi, voit muuttaa tunnetilojasi, päästä eroon peloista ja jännityksistä, vanhoista uskomuksista, rajoitteista, jotka ovat pidätelleet sinua aiemmin sekä luoda uusia voimaannuttavia uskomuksia, jotka mahdollistavat sinulle tavoitteittesi saavuttamisen.

NLP:tä voisi myös kuvata sanomalla, että se on malli siitä, miten aivomme toimivat. NLP on myös suuri määrä erilaisia tekniikoita ja harjoituksia, joilla voimme opettaa aivojamme, ja sen myötä itseämme, toimimaan tarkoituksenmukaisemmin. NLP:n avulla voimme saavuttaa niitä asioita, jotka ovat meille elämässämme tärkeitä.

NLP:llä tarkoitetaan sitä, miten aivomme toimivat oppimamme kielen avulla, kuinka ihmiset oppivat, ajattelevat, tekevät päätöksiä, motivoituvat ja rakastavat enemmän elämäänsä. Ja kuinka sinä voit oppia tekemään kaikkea tuota paremmin, nopeammin ja suuremmalla intohimolla kuin mitä kykenet tällä hetkellä edes käsittämään.

NLP tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming, eli neuro-lingvistinen ohjelmointi.

Sana ”neuro” viittaa tässä yhteydessä ihmisen neurologisiin prosesseihin, eli aivoissamme ja mielessämme tapahtuvaan tiedon käsittelyyn.

”Lingvistinen” puolestaan viittaa puhuttuun kieleemme ja kehonkieleemme, joiden välityksellä me kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla.

”Ohjelmoinnilla” tarkoitetaan ajattelumme rakennetta ja sitä kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan, sekä erityisesti sitä, kuinka voimme tiettyjä rakenteita muuttamalla saada aikaan parempia tuloksia.

NLP:tä luonnehditaan asenteena, metodologiana ja teknologiana; saavutusten teknologiana, menestyksen tieteenä ja subjektiivisen kokemuksen rakenteen oppina. Pohjimmiltaan NLP on menetelmä ajatella ja kommunikoida tuloksia tuottavammalla tavalla. Jotkut kutsuvatkin sitä ”onnistumisen psykologiaksi.”

Muutoksen työkalu

NLP on asenne

NLP on asenne, jota voidaan luonnehtia uteliaisuutena, seikkailunhaluna sekä haluna oppia taitoja, joiden avulla voidaan selvittää millainen kommunikointi vaikuttaa toisiin ihmisiin ja mitä on hyödyllistä tietää. NLP on asenne nähdä elämä ainutkertaisena ja odottamattomana mahdollisuutena oppia.

NLP on metodologia

NLP on metodologia ja menetelmä, joka perustuu kokonaisvaltaiseen operatiiviseen ennakko-oletukseen, että kaikella käyttäytymisellä on rakenne ja että tämä rakenne voidaan mallintaa, oppia, opettaa ja muuttaa (ohjelmoida uudelleen). NLP pohjautuu menestymisen ja onnistumisen mallintamiseen sekä niiden edelleen opettamiseen. NLP on keino tietää, mikä on hyödyllistä ja tehokasta omien aistikykyjemme avulla.

NLP on teknologia

NLP on kehittynyt ja innovatiivinen teknologia, joka mahdollistaa tietojen ja havaintojen järjestämisen tavoilla, joiden avulla voit saavuttaa tuloksia, jotka olivat ennen mahdottomia.

NLP on oppi

NLP on oppiaine käyttäytymistämme ohjaavista säännöistä. Se on oppi subjektiivisen kokemuksen rakenteesta sekä siitä, mitä tuosta rakenteesta voidaan laskelmoida ja suunnitella. Se on oppi siitä, kuinka voimme käyttää aivojamme tehokkaammin ja hyödyllisemmin.

NLP ei ole tiede

Psykologia on tiede, joka pohjautuu teoriaan, mielipiteisiin ja arvailuihin. Se perustuu tilastoihin ja tieteelliseen dataan. NLP tutkii ihmisen subjektiivista kokemusta ja perustuu matemaattisesti laskettuihin ja muotoiltuihin malleihin. Se ei ole tieteellistä, sillä se uhmaa ja haastaa tiedettä. Lisäksi, kun psykologia tutkii epäonnistumisen syitä, NLP tutkii, mallintaa ja opettaa menestystä.

NLP ei ole terapiaa

NLP ei ole terapiaa eikä siinä ole kyse terapiasta, vaikka sen juuret ovatkin menestyksekkäiden terapeuttien mallintamisessa. NLP:ssä on kyse opetuksesta ja siitä, miten ihmisiä voidaan opettaa ohjaamaan omia aivojaan, ajattelemaan uudella tavalla ja toimimaan uudella tavalla. Tekemällä samoja asioita samalla tavalla, saat aikaan aina vain samanlaisia tuloksia. NLP opettaa sinut ajattelemaan uudella tavalla ja saamaan aikaan uudenlaisia tuloksia – sellaisia tuloksia kuin sinä haluat.

NLP:tä hyödyntävät opettajat, urheilijat, urheiluvalmentajat, muusikot, taiteilijat, henkilökohtaiset valmentajat, lääkärit, juristit, sairaanhoitajat, virkamiehet, kirjanpitäjät, neuvottelijat, esimiehet, yrittäjät, puhujat sekä monet, monet muut – myös terapeutit.

Lyhyesti sanottuna: NLP on kenties tehokkain tapa kehittää itseään ja saada käyttöön sisäiset voimavaramme.

Samu Haber

Samu Haber, photo by Olaf Heine

”Olen Hannu Pirilän NLP-valmennuksessa oppinut ajattelemaan uusilla tavoilla ja sen myötä ryhtynyt toimimaan ja käyttäytymään tietyissä tilanteissa eri tavoin, minkä ansioista olen puolestaan saanut aikaan uudenlaisia tuloksia. Suosittelen Hannun valmennuksia erittäin lämpimästi kaikille, jotka haluavat saada aikaan positiivisia muutoksia elämässään.”
-Samu Haber, artisti, Sunrise Avenue


Seuraavat NLP:n peruskurssimme ovat:

23.-29.9.2024 Helsingissä

HAE MUKAAN KURSSILLE

 

 


Katso video, jolla NLP-kouluttajamme Hannu Pirilä kertoo mitä NLP oikein on – ja myös mitä se ei ole:


NLP:n tausta ja historia

NLP:n kehittivät alunperin 1970-luvun alussa Richard Bandler ja John Grinder. Sykäyksenä NLP:n kehittämiselle oli Bandlerin havainnot psykologian ja eri terapiamuotojen kyvyttömyydestä tuoda käytännössä juuri minkäänlaista apua sitä tarvitseville ihmisille. Yhdessä Grinderin kanssa Bandler tutki ja mallinsi niitä terapeutteja, jotka muista poiketen jostain syystä onnistuivat saamaan aikaan positiivisia tuloksia. Tällaisia mallinnettavia terapeutteja olivat mm. perheterapeutti Virginia Satir, Gestalt-terapeutti Fritz Perls sekä hypnoterapeutti Milton Ericksson,.

Mallinnettuaan osaavia terapeutteja Bandler ja Grinder lähtivät mallintamaan myös muita omien alojensa huippuosaajia: olympiaurheilijoita, yritysjohtajia, ”myyntitykkejä”, taiteilijoita jne. Bandler ja Grinder huomasivat, että huippuosaajien tiedostamattomat taidot ja mielen strategiat voidaan mallintaa ja opettaa myös muille ihmisille. Syntyi ymmärrys siitä, miten ihmisen aivot toimivat ja miten ihmiset voidaan opettaa ajattelemaan ja toimimaan tavalla, joka on heille itselleen hyödyllisempää ja tarkoituksenmukaisempaa.

NLP:ssä kiinnostuksen kohteena eivät siis ole ongelmat ja niiden historia, vaan taito, taitavuus, onnistumiset sekä niiden rakenne. NLP on ennen kaikkea teknologia, jonka avulla saadaan aikaan toivottuja muutoksia ja sen myötä haluttuja tuloksia. Siinä missä perinteinen psykologia on usein keskittynyt siihen miksi ihmisillä on ongelmia, NLP:n lähtökohta on tutkia miten ihmiset tosiasiassa muuttuvat, jotta he voivat elää haluamaansa elämää.

Tämä yksinkertainen ero on ollut yksi niistä syistä, jonka johdosta NLP:stä on tullut maailmanlaajuinen ilmiö ja miksi miljoonat ihmiset ympäri maailman ovat käyttäneet sitä, mukaan lukien monet julkisuuden henkilöt, olympiakultamitalistit ja miljardöörit.

Monelle sellaiselle, joka on tutkinut ja opiskellut itsensä kehittämisen eri suuntauksia jo jonkin aikaa, tutustuminen NLP:hen voi antaa ennen kaikkea ne todelliset työkalut ja konkreettiset tekniikat, joita lukuisat nk. itsensä kehittämisen gurut eivät kykene antamaan. NLP voi auttaa sinua toteuttamaan juuri ne tarvittavat muutokset ajattelussa, käyttäytymisessä ja toiminnassa, joita monet ”gurut” kehottavat tekemään, mutta eivät kykene kuitenkaan kertomaan miten ne muutokset tehdään.

NLP on siis malli siitä miten aivomme toimivat. NLP on joukko tekniikoita ja malleja siitä, mikä toimii. NLP ei tutki sitä miksi jokin asia meissä ei toimi, NLP antaa vastauksen siihen, miten me saamme nämä asiat toimimaan.

NLP on myös malli siitä, kuinka me kommunikoimme ja olemme vuorovaikutuksessa itsemme ja muiden ihmisten kanssa. NLP:n avulla opit kommunikoimaan tehokkaammin ja vaikuttavammin sekä kehität omaa karismaasi.

NLP:stä voi saada hyvinkin kattavan kuvan lukemalla sitä käsittelevää kirjallisuutta. Kirjoista opittujen mallien soveltaminen käytäntöön on kuitenkin asia erikseen, sillä pelkkä NLP-tekniikoiden ymmärtäminen ei yleensä vielä riitä. Itse tekniikoita tärkeämmäksi osoittautuu usein ymmärrys siitä mitä tekniikoita käyttää missäkin tilanteessa sekä vielä miten niitä tulisi missäkin tilanteessa käyttää. NLP:tä voi siis oppia lukemalla, mutta NLP:n osaaminen edellyttää sen kokemista.

”Aivan kuten golfin ja hiihtämisenkin suhteen, kenestäkään ei tule eksperttiä ainoastaan lukemalla niistä.” -Edward de Bono

Tämän vuoksi, mikäli haluat saada todellisen hyödyn NLP:n uskomattomasta potentiaalista, sinun kannattaa joko osallistua NLP-kurssille tai käydä henkilökohtaisessa NLP-valmennuksessa.

Mihin kaikkeen NLP:tä oikein voi hyödyntää?

Tiivistettynä, NLP auttaa sinua pääsemään eroon negatiivisista ajatuksista, tunteista ja toiminnoista. Sen antaa sinulle mentaaliset ja kommunikaatioosi liittyvät strategiat tullaksesi onnellisemmaksi ja menestyksekkäämmäksi.

Mitä se tarkoittaa käytännössä? Tässä joitain esimerkkejä:

Voiko NLP:stä todellakin olla apua kaikkeen tuohon?

Voi. Ja NLP-kurssilla opit välineitä ja tekniikoita, joita voit todellakin hyödyntää kaikkeen tuohon – sekä lisäksi vielä moneen muuhun asiaan. Kysymys on lähinnä siitä, mihin sinä haluat niitä soveltaa.

”Flow Mentaalivalmennuksen ainutlaatuiset NLP-kurssit tarjoaa mahdollisuuden siirtää tulevaisuus nykyhetken toimintaan. Saattaa kuulostaa haasteelliselta, mutta sen oppiminen on helppoa asiantuntevassa ohjauksessa.” -Henriikka Konki (Lainaus NLP-kurssilaisemme blogikirjoituksesta Ei mitään lauantaisen lottoarvonnan tasoista self-help kamaa)


Saako NLP:llä aikaan ihmeitä?

Ei saa, vaikka monet välillä niin kokevatkin.

NLP:n avulla voimme saada aikaan optimaalisia tuloksia hyödyntämällä omia sisäisiä voimavarojamme tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin. Mistään poppakonsteista tai ihmeiden aikaansaamisesta ei siis ole kysymys. Kuten NLP:n kehittäjä Dr. Richard Bandler asian ilmaisee:

”NLP:n avulla ei korjata ihmisiä vaan optimoidaan ihmisiä.”

NLP on kuin kehittynyt ja innovatiivinen teknologia, joka mahdollistaa tietojen ja havaintojen järjestämisen tavoilla, joiden avulla voimme saavuttaa tuloksia, jotka ennen tuntuivat mahdottomilta.

NLP:n menetelmiä hyödynnetäänkin runsaasti esimerkiksi henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa, pelkojen poistamisessa, terapiatyössä, huippu-urheilijoiden henkisessä valmennuksessa, esiintymistaitojen kehittämisessä, itsetunnon vahvistamisessa, liike-elämän johtajien valmentamisessa ja monessa, monessa muussa, missä ihmiset haluavat saada aikaan parempia tuloksia sekä nauttia elämästään enemmän.

Kuten sanottu, NLP:hen voi tutustua luonnollisesti mm. lukemalla aihetta käsitteleviä kirjoja, mutta parhaiten NLP ”toimii” silloin kun sen kokee joko henkilökohtaisen valmennuksen tai NLP-kurssin kautta, sillä NLP on pitkälti hyvin interaktiivinen prosessi.

Rita Niemi, Ritaki Oy

”Kiitos kovasti kurssista, NLP-kurssin ansiosta moni asia selkeytyi ja yksinkertaistui🤩! Sain kurssilta paljon ajateltavaa ja työkaluja elämääni, olen todella onnellinen että lähdin kokeilemaan NLP:tä! Sinun kurssisi oli hauska ja innovatiivinen, KIITOS!❤ ” -Rita Niemi, fysioterapeutti/personal trainer/muutosvalmentaja, Ritaki Oy

 


Dr. Richard Bandler, joka on kiistatta NLP:n isä ja kehittäjä, on jo noin 40 vuoden ajan kehittänyt NLP:tä edelleen, minkä johdosta Bandlerin edustama NLP onkin nykyään myös paljon muuta ja enemmän kuin mistä se alun alkujaan lähti liikkeelle.

The Society of NLP logoFlow Mentaalivalmennuksen NLP-kouluttajat ovat Dr. Richard Bandlerin kouluttamia ja The Society of NLP™:n sertifioimia NLP-kouluttajia ja kurssimme hyväksytysti läpikäyneet oppilaat saavat näin ollen Dr. Bandlerin ja The Society of NLP™:n myöntämän sertifikaatin osaamisestaan.

Tutustu Flow Mentaalivalmennuksen NLP-koulutuksiin täällä.

Lue myös kouluttajamme Hannu Pirilän blogikirjoitus Mitä hyötyä on NLP-koulutuksesta?


Seuraavat NLP:n peruskurssimme ovat:

23.-29.9.2024 Helsingissä

HAE MUKAAN KURSSILLE

 


Kun haluat tilata sertifioidun NLP-koulutuksen yritykseesi/yhteisöösi tai kun haluat saada lisää tietoa, ota yhteyttä:
info@mentaalivalmennus.fi
tai 050 66281

Katso koulutuskalenteristamme kaikki kurssimme ja ilmoittaudu jo tänään!