Flow Mentaalivalmennus
Valmennamme ihmisiä ja yrityksiä henkiseen hyvinvointiin ja menestykseen

Kuinka tunnistaa omia ajattelun ja käyttäytymisen mallejaan ja johtaa itseään menestyksekkäästi ja mielekkäästi alati muuttuvassa maailmassa? Siinä haaste, jonka parissa aina vain useammat ihmiset kamppailevat päivittäisessä elämässään.

Tämä innostava ja motivoiva valmennus johdattaa osallistujat ensin ihmismielen toiminnan periaatteiden kautta oman arvomaailmansa tunnistamiseen. Tämän jälkeen suuntaamme huomion itsensä johtamiseen ja annamme toimivia työkaluja oman ajattelun ja sen kautta toiminnan ja ajankäytön hallitsemiseksi ja kehittämiseksi.

Valmennuksessa käsitellään sellaisia asioita, kuten:

  • ihmismielen toiminta
  • tavoitteiden merkitys toimintaamme ohjaavina tekijöinä
  • oman arvomaailman tunnistaminen ja hyödyntäminen itsensä johtamisen välineenä
  • mistä motivaatiomme tulee
  • tunnetilan merkitys toimintaamme
  • tarkoituksenmukaiseen tunnetilaan pääseminen
  • ajankäyttö ja priorisointi
  • uskomusten merkitys toimintaamme
  • toiminta, käyttäytyminen ja tulokset

Valmennuksen jälkeen osallistujilla tulee olemaan runsaasti uusia oivalluksia oman ajattelunsa ja käyttäytymisensä suhteen sekä toimivia työvälineitä motivaation kasvattamiseen ja itsensä tehokkaampaan johtamiseen.

Valmentajana toimii Hannu Pirilä, eMBA, Licensed Master Trainer of NLP for BusinessTM, Licensed NLP Coaching TrainerTM

Lue myös Hannu Pirilän blogikirjoitus Itsensä tunteminen ja itsensä johtaminen ja tutustu hänen Elämänhallinnan ja Itsensä johtamisen verkkovalmennukseen.

Yritysvalmennustemme hintaesimerkkejä löydät täältä.