Flow Mentaalivalmennus
Valmennamme ihmisiä ja yrityksiä henkiseen hyvinvointiin ja menestykseen

Oma sininen meresi – sisällysluettelo

OMA SININEN MERESI

Käytännön ohjeita ja harjoituksia oman menestyksesi määrittämiseksi ja saavuttamiseksi, onnellisuuden tunteen kasvattamiseksi sekä oman sinisen meresi löytämiseksi

Sisällysluettelo

Kiitokset                                                                                              1

Johdanto                                                                                            3

Ensimmäinen luku: Menestyksen määrittäminen                        7

Toinen luku: Mihin olet matkalla?                                                  13

Aivojemme RAS-järjestelmä                                                     14

Tavoitteiden asettaminen                                                         17

Fokusoinnin voima                                                                   25

Kolmas luku: Miksi haluat mennä sinne?                                    31

Arvot ja arvohierarkia                                                              33

Tavoitteet ja arvot                                                                    47

Elämäsi fokus                                                                           49

Minkälaista videota katselet?                                                 56

Neljäs luku: Tiedä missä olet                                                        59

Käyttäytymisemme muodostuminen                                     60

Nykytilan arviointi ja määritteleminen                                   65

Miten tämänhetkinen tunnetilamme muodostuu?               70

Viides luku: Mikä estää sinua?                                                    77

Mistä uskomuksemme oikein ovat tulleet?                          81

Uskomusten tunnistaminen                                                  83

Arvojen ja uskomusten merkitys käyttäytymiseemme       90

Uskomusten muuttaminen                                                    92

Kuudes luku: Mitkä ovat resurssisi?                                           103

Seitsemäs luku: Miten toimit ja käyttäydyt?                             109

Disney-malli                                                                            113

Tavoitteesta toteutukseen                                                    119

Kahdeksas luku: Saamasi palaute ja tekemäsi korjaukset     125

Toteutuksen ”vaatimukset”                                                   130

Haasteet ovat mahdollisuuksia kasvuun                             133

Yhdeksäs luku: Miten toimit ja käyttäydyt tästä eteenpäin? 135

Kirjan lopuksi…                                                                             139

 

Liite 1: Lyhyesti NLP:stä                                                               143

Liite 2: Lähdekirjallisuus                                                              145

Liite 3: Kirjan kirjoittajasta                                                          147