Toiminta, arvot ja uskomukset tavoitteiden asettamisen tukena