Flow Mentaalivalmennus
Valmennamme ihmisiä ja yrityksiä henkiseen hyvinvointiin ja menestykseen

Me kaikki kommunikoimme aistikanaviemme välityksellä. Keskinäisen kommunikaatiomme välissä on kuitenkin huima määrä erilaisia suodattimia, jotka suodattavat kaikkea sitä informaatiota, jota aistikanavamme havaitsevat. Tämän lisäksi meillä on suuri joukko muita sisäisiä järjestelmiä ja malleja, joita vasten vertaamme sisään tulevaa informaatiota. Nämä sisäiset järjestelmämme ja mallimme vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme meille lähetettyihin viesteihin.

Miten siis kommunikoida siten, että viestimme menee tahtomallamme tavalla perille erilaisille ihmisille, joilla on kaikilla erilaiset suodattimet, sisäiset järjestelmät ja mallit?

Vaikuttava kommunikointi -valmennus antaa osallistujille käytännön taitoja ja osaamista tunnistaa näitä suodattimia, sisäisiä järjestelmiä ja malleja sekä kykyä vaikuttavaan kommunikointiin ihmisten kanssa.

Valmennus sopii ennen kaikkea niille, jotka haluavat myydä tuotteita, palveluita, ideoita tai ajatuksia, tai jotka toimivat esimiehinä ja/tai esimerkkinä muille ihmisille. Kommunikaatiovalmennuksesta hyötyvät yhtä lailla yritysjohtajat ja myyntitykit kuin opettajat ja palvelualan ammattilaisetkin.

Valmennuksessa hyödynnetään mm. NLP-tekniikoita ja -harjoituksia, joiden avulla osallistujat oppivat käytännön taitoja tunnistaa ihmisten sisäisiä järjestelmiä, ominaisuuksia ja motivaattoreita sekä niiden hyödyntämistä kommunikoinnissa ja ihmisiin vaikuttamisessa.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Ihmisen miellejärjestelmän toiminta ja merkitys
  • Tunneyhteyden ja luottamuksen merkitys kommunikoinnissa
  • Tunneyhteyden ja luottamuksen rakentaminen
  • Ihmisten motivaattoreiden tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen
  • Ihmisten työskentelytapojen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen
  • Hypnoottiset kielimallit ja niiden hyödyntäminen

Valmennuksen jälkeen osallistujilla tulee olemaan käytännön taitoja tunnistaa ihmisten ajattelu- ja käyttäytymismalleja, luoda tunneyhteys ja luottamus toisiin ihmisiin sekä kommunikoida vaikuttavasti.

Valmentajana toimii Hannu Pirilä, eMBA, Licensed Master Trainer of NLP for BusinessTM, Licensed NLP Coaching TrainerTM

Yritysvalmennustemme hintaesimerkkejä löydät täältä.

Kun haluat tilata yrityksellesi valmennuksen tai kun haluat saada lisää tietoa, ota yhteyttä:
info@mentaalivalmennus.fi
tai 050 66281