Flow Mentaalivalmennus
Valmennamme ihmisiä ja yrityksiä henkiseen hyvinvointiin ja menestykseen
Kaikella toiminnallamme ja käyttäytymisellämme on aina jokin tavoite. Näin ollen, eikö siis olisikin varsin hyödyllistä, että ne tavoitteet jotka toimintaamme ohjaavat ovat tarkoituksenmukaisia ja vievät meitä näin ollen oikeaan suuntaan, kohti niitä asioita jotka ovat meille tärkeitä?

Tavoitteet ja niiden saavuttaminen -valmennus antaa osallistujille avaimet oikein määriteltyjen tavoitteiden asettamiselle sekä eväät niiden saavuttamiselle.

Valmennus sopii kaikille, jotka kaipaavat työhönsä, vapaa-aikaansa tai mille tahansa muulle elämän osa-alueelle uutta tai selkeämpää suuntaa, parempaa motivaatiota tai ylipäätään välineitä tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen. Valmennus on myös helposti räätälöitävissä määrättyihin konteksteihin.

Valmennuksessa hyödynnetään NLP-tekniikoita ja harjoituksia, joiden avulla osallistujat voivat luoda itselleen selkeän suunnitelman tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Tavoitteiden merkitys suunnan antajana elämässä
  • Tavoitteiden merkitys toimintamme ja käyttäytymisemme ohjaajana
  • Aivojemme RAS-systeemin ja sisäisen ohjausjärjestelmän merkitys ja toiminta
  • Hyvin määriteltyjen tavoitteiden neljä perusperiaatetta
  • Fokusoinnin voima
  • Tavoitteiden motivoiva tarkoitus
  • Suunnitelman rakentaminen tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Tavoitteiden ja välitavoitteiden asettaminen
  • Rajoittavat uskomukset tavoitteiden saavuttamisen esteenä
  • Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

Valmennuksen jälkeen osallistujilla tulee olemaan vähintään yksi hyvin määritelty tavoite, suunnitelma sen saavuttamiseksi sekä motivaatio suunnitelman mukaiselle toiminnalle.

Valmentajana toimii Hannu Pirilä, eMBA, Licensed Master Trainer of NLP for BusinessTM, Licensed NLP Coaching TrainerTM

Yritysvalmennustemme hintaesimerkkejä löydät täältä.

Kun haluat tilata yrityksellesi valmennuksen tai kun haluat saada lisää tietoa, ota yhteyttä:
info@mentaalivalmennus.fi
tai 050 66281