Flow Mentaalivalmennus
Valmennamme ihmisiä ja yrityksiä henkiseen hyvinvointiin ja menestykseen

Menestykselle on monia määritelmiä. Joillekin menestys tarkoittaa korkeaa palkkaa ja toimitusjohtajan titteliä menestyvässä yrityksessä. Toisille taas menestys tarkoittaa elämästä nauttimista tyynellä järvellä kalastellen. Me jokainen määrittelemme lopulta itse mitä menestys meille tarkoittaa.

Menestysvalmennuksen tarkoituksena on antaa osallistujille käytännön eväät menestymiselleen, on se sitten missä tahansa asiassa elämässään.

Menestysvalmennus sopii kaikille, jotka haluavat elää menestyksekkäämpää ja sisällöltään merkityksellisempää elämää, saavuttaa jotain enemmän kuin mitä he ovat tähän mennessä saavuttaneet tai jotka haluavat löytää jopa uuden suunnan elämälleen. Menestysvalmennuksesta hyötyvät yhtä lailla yritysjohtajat ja esimiehet kuin uraansa miettivät opiskelijat tai työelämään vasta tulleet untuvikotkin.

Valmennuksessa hyödynnetään NLP-tekniikoita ja harjoituksia, joiden avulla osallistujat kykenevät luomaan itselleen käytännönläheisen menestysstrategian sekä aloittamaan todellisen toiminnan ja käyttäytymisen haluamansa menestyksen saavuttamiseksi.

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Menestyksen määrittäminen
 • Ihmisen miellejärjestelmän toiminta ja merkitys
 • Menestyksen neljä elementtiä:
  1. Tavoite
  2. Motivaatio
  3. Uskomukset ja resurssit
  4. Strategia ja toiminta

Valmennuksen jälkeen osallistujilla tulee olemaan määritelmä omalle menestykselleen, selkeä suunta, tavoite ja motivaatio toiminnalleen, käsitys menestyksen esteenä olevista rajoittavista uskomuksista ja tarvittavista resursseista sekä suunnitelma määrittelemänsä menestyksen saavuttamiselle.

Valmentajana toimii Hannu Pirilä, eMBA, Licensed Master Trainer of NLP for BusinessTM, Licensed NLP Coaching TrainerTM, Licensed Sports Performance Coach

Panostaminen itsensä kehittämiseen tuottaa pitkäaikaista hyötyä ja menestystä. Mitä sinä haluat saavuttaa? Ota yhteyttä ja selvitä miten se on mahdollista:

p. 050 66281, info@mentaalivalmennus.fi

Yritysvalmennustemme hintaesimerkkejä löydät täältä.